Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή
Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα και θέλουμε να αισθάνεστε άνετα χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθορίζει τις βασικές λεπτομέρειες που αφορούν τη σχέση των προσωπικών δεδομένων σας με το «www.getmenu.gr» που ανήκει στην εταιρεία, «ΒΑΡΛΑΜΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», (εφεξής η "Εταιρεία"), η οποία εδρεύει στη Χαλκίδα της Ευβοίας, στη διεύθυνση Μιαούλη & Αγγελάτου. Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας και του «www.getmenu.gr» και οι όροι που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών αυτών ορίζονται στη σελίδα «Όροι Χρήσης».

1. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής:

• Να διασφαλίσουμε ότι είναι κατανοητό ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει το «www.getmenu.gr» τους λόγους για τους οποίους τα χρησιμοποιεί, καθώς και ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά.
• Να εξηγήσουμε τους τρόπους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι πελάτες/επισκέπτες του «www.getmenu.gr».
• Να εξηγήσουμε τα δικαιώματα και τις επιλογές των επισκεπτών/πελατών του «www.getmenu.gr» σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.
• Να εξηγήσουμε την προστασία του ιδιωτικού απόρρητου και την ασφάλεια των επισκεπτών/πελατών του «www.getmenu.gr».

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική ή ερωτήσεις σχετικά με την Προστασία Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε με το «www.getmenu.gr» και την Εταιρεία, είτε μέσω email στο [email protected] ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του «www.getmenu.gr».

2. Συλλογή Δεδομένων

(α1) Ποια δεδομένα συλλέγουμε:

Για την διαδικασία αποστολής-εκτέλεσης μιας παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας μας «www.getmenu.gr», απαιτείται η συλλογή και χρήση ορισμένων Δεδομένων σας όπως:

Όνομα,
Επώνυμο,
Επωνυμία Επιχείρησης,
Δραστηριότητα Επιχείρησης,
Διεύθυνση Επιχείρησης,
Τηλέφωνο Επιχείρησης,
Ηλεκτρονική Διεύθυνση,
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

(α2) Προσωπικά δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών

Τα δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών συλλέγονται και παρέχονται κατ’ εντολή του Πελάτη από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank που και βεβαιώνουν καταθέσεις ή εμβάσματα σε λογαριασμούς της Εταιρείας). Για τις αποστολές προϊόντων μέσω εταιρειών μεταφορών (courier) τα δεδομένα παρέχονται από/προς την υπεύθυνη Μεταφορική Εταιρεία.

(β) Πως τα συλλέγουμε και γιατί:

Τα δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του. Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του (π.χ. για την καταχώρηση παραγγελίας ή την αποστολή προϊόντων) ή/και για την εκπλήρωση συμβατικών ή/και νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρείας (π.χ. έκδοση παραστατικών πώλησης).

(γ) Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

- Το προσωπικό και οι εταίροι του «www.getmenu.gr» έχουν πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν για τους σκοπούς που αναφέρονται σε κάθε κατηγορία δεδομένων παραπάνω και δεσμεύονται από σύμβαση εμπιστευτικότητας με την Εταιρεία.
- Οι συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του hardware ή/και του λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης της ιστοσελίδας «www.getmenu.gr» δύναται να έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο από τα παραπάνω δεδομένα μέσω της πρόσβασης που έχουν στο λογισμικό και στην ιστοσελίδα.
- Οι συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες (π.χ. ΕΛΤΑ Courier, κλπ) που είναι υπεύθυνες για την κάθε παράδοση παραγγελιών, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αναγκαία για την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη, για τις αποστολές παραγγελιών που αφορούν την κάθε μία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας προς τον Πελάτη.
- Οι πάροχοι πληρωμών (Τράπεζες, κλπ) επιλέγονται από τον Πελάτη για την πληρωμή των υπηρεσιών προς την Εταιρεία και έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, αν αυτό είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση και τον έλεγχο των πληρωμών, καθώς και για τον εντοπισμό απάτης ή άλλων κακόβουλων ή/και παράνομων πράξεων σχετικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας (πληρωμές, επιστροφές χρημάτων, κλπ).
- Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ή/και βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας (π.χ. Google Maps, κλπ.) έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο των δεδομένων επικοινωνίας που ανταλλάσσονται κατά τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή/και το προσωπικό του «www.getmenu.gr».
- Τα ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας ανήκουν στο «www.getmenu.gr» και διατηρούνται σε διακομιστές ιδιοκτησίας του ή πιθανώς σε τρίτους συνεργαζόμενους παροχείς υπηρεσιών analytics (Google Analytics, κλπ) οι οποίοι έχουν διασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων αυτών. Το «www.getmenu.gr» παρέχει ενημέρωση στους προμηθευτές του ή συνεργαζόμενα πρόσωπα ή εταιρείες για τα παραπάνω ανώνυμα στατιστικά καθώς και για στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα από τα Δεδομένα, όπως (πχ) η διεύθυνση e-mail, ή άλλες υποβολές που κάνετε σε αυτό το site μπορεί να περιέχουν το αληθινό σας όνομα ή άλλες προσωπικές πληροφορίες και ως αποτέλεσμα μπορούν να εμφανιστούν σε αυτό το site. Όπως και άλλα websites, λαμβάνουμε αυτόματα πληροφορίες γενικής φύσεως που καταγράφονται στα αρχεία καταγραφών (log files) του server μας, όπως η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε και πληροφορίες μέσω cookies.

3. Διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες)

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν ο Πελάτης έχει ενημερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρεία και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου.
- Εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμβάσεως, όπως σε περίπτωση που η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εντολών πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας, ή σε περίπτωση διαβιβάσεως προς εκτέλεση εντολής για την κατάρτιση συναλλαγής.
- Εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας.
- Εάν υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση.

4. Σύνδεσμοι και Περιεχόμενο Τρίτων

Το «www.getmenu.gr» ενδέχεται να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους και άλλο περιεχόμενο με συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει ή να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου και το περιεχόμενο τρίτων. Αν ο Πελάτης / Χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση ή σύνδεσμο τρίτου, πρέπει να γνωρίζει ότι αποχωρεί από τους ιστότοπους του «www.getmenu.gr» και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που παρέχει δεν θα καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική.

5. Χρήση Δεδομένων

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας για να βελτιώσουμε και να διευκολύνουμε τη χρήση του site, για να σας προσφέρουμε καλύτερες και ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες & προϊόντα, για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις, ανακοινώσεις, προσφορές ή/και λοιπά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & sms και για να μπορούμε γενικότερα να επικοινωνούμε μαζί σας.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα Δεδομένα σας να μην παρέχονται σε τρίτα μέρη, εκτός αν:

(i) ορίζεται διαφορετικά σε αυτή τη Πολιτική Απορρήτου,

(ii) λάβουμε την συγκατάθεση σας,

(iii) κάποια υπηρεσία που παρέχεται από το site μας απαιτεί την αλληλεπίδραση με ή παρέχεται από κάποιο τρίτο μέρος, π.χ. έναν Application Service Provider,

(iv) συμμορφωθούμε σε νομικές διεργασίες για την επιβολή του νόμου,

(v) ανακαλύψουμε ότι η χρήση αυτού του site από την μεριά σας, παραβιάζει αυτή την Πολιτική, τους Όρους Χρήσης, άλλες οδηγίες χρήσης ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και/ή την ιδιοκτησία μας,

(vi) αυτό το site αγοραστεί από κάποιον τρίτο ο οποίος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα με τον ίδιο τρόπο που έχουμε ορίσει σε αυτή τη Πολιτική. Στη περίπτωση που χρησιμοποιήσετε δεσμούς (links) που εμφανίζονται στο site μας για να επισκεφθείτε άλλα web sites, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εμφανίζεται σε αυτά.

6. Χρονικό διάστημα Διατήρησης των Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που περιγράφονται παραπάνω διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και για την προστασία του προσωπικού και της ιδιοκτησίας της Εταιρείας, για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας και για την επίλυση διαφωνιών. Προκειμένου να διασφαλίζονται πάντα υγιείς σχέσεις ανάμεσα σε εμάς και τους πελάτες ή τους συνεργάτες μας, σας ενημερώνουμε ότι αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα Δεδομένα αυτών, μέχρις ότου ο εκάστοτε πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού ή των στοιχείων & παραγγελιών του στο «www.getmenu.gr».

Τα Δεδομένα του κάθε πελάτη ή συνεργάτη μας μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από το αρχείο της εταιρείας μας, μετά την διευθέτηση τυχόν οικονομικών οφειλών του που ενδεχομένως να βρίσκονται σε εκκρεμότητα προς την εταιρεία μας.

7. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Ο Κανονισμός 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή ΓΚΠΔ (GDPR) δίνει στα Υποκείμενα (Φυσικά Πρόσωπα) ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, το «www.getmenu.gr» παρέχει στους Πελάτες / Χρήστες του τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα παρακάτω δικαιώματα:

- Δικαίωμα πρόσβασης: ο Πελάτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία όπως και την προέλευσή τους.
Δικαίωμα διόρθωσης: ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση ή ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων του, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Δικαίωμα περιορισμού: ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του.
Δικαίωμα διαγραφής: ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του.
- Δικαίωμα εναντίωσης: ο Πελάτης έχει δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή/και προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στο «www.getmenu.gr»:

- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο: [email protected].
- Τηλεφωνικώς στον αριθμό +30.2221077396.

Ειδικότερα:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επεξεργασία, τροποποίηση ή οριστική διαγραφή των Δεδομένων σας, θα πρέπει να μας στείλετε γραπτώς (από το εγγεγραμμένο email σας) το αίτημά σας στο: [email protected]. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί χειροκίνητα από μέρους μας η οριστική διαγραφή των Δεδομένων σας, θα σας στείλουμε ένα email για να σας ενημερώσουμε γι' αυτό.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως.

Εάν η Εταιρεία δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

Σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων:

- Η ικανοποίηση των αιτημάτων περιορισμού, διαγραφής και εναντίωσης, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών του «www.getmenu.gr» ή τη συνέχιση και λειτουργία της συμβάσεως με την Εταιρεία, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από άλλη πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης συμβάσεως ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου.
- Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται παραπάνω.
- Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
- Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Πολιτική για Ανηλίκους

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 8) η Εταιρεία μας δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαέξι (16) ετών. Όπου αυτό αρμόζει, η εταιρεία μας θα πληροφορεί σαφώς τα ανήλικα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή. Η εταιρεία μας προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Δεδομένων τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

9. Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;
Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται:..
- τα στοιχεία σας κατά την συμπλήρωση των φορμών παραγγελίας.
- τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων.
- αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση).
- αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο.

Επίσης, ορισμένα πολυμέσα ενσωματωμένα στις σελίδες μας ή/και συγκεκριμένες σελίδες & άρθρα μας, χρησιμοποιούν cookies για να συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια πολυμέσα, σελίδες ή άρθρα επισκεφτήκατε.

Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγχετε τα cookies
Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

10. Pixel Tags και Web Beacons

Στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέσα όπως τα αποκαλούμενα “pixel tags” (ετικέτες εικονοστοιχείων), “web beacons” (κωδικοί ιχνηλασίας), “clear GIFs” (καθαρά GIF) ή παρόμοια μέσα. Όλα τα παραπάνω αποκαλούνται από κοινού “Pixel Tags” (ετικέτες εικονοστοιχείων) και αποσκοπούν στη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της Τοποθεσίας και την ταχύτητα απόκρισης.

Με τα Pixel Tags μπορούμε να μετράμε τον αριθμό των χρηστών που επισκέφθηκαν συγκεκριμένες σελίδες της Τοποθεσίας, να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να προσδιορίζουμε την αποτελεσματικότητα που είχαν οι ενέργειες προώθησης ή οι διαφημιστικές μας καμπάνιες. Όταν χρησιμοποιούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν συνταχθεί σε μορφή HTML, τα Pixel Tags προσφέρουν στον αποστολέα του μηνύματος τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με το εάν και πότε ανοίχτηκε το μήνυμα από τον παραλήπτη.

11. Ασφάλεια του «www.getmenu.gr» και Προστασία Απορρήτου

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Δεδομένων σας και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα Δεδομένα σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. H ασφάλεια των Δεδομένων σας μέσω της ιστοσελίδας μας «www.getmenu.gr» επιτυγχάνεται κυρίως με τις ακόλουθες μεθόδους:

Χρήση Πιστοποιητικού Ασφαλείας (SSL Certificate) για Κρυπτογράφηση Συνδέσεων

Σε όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας μας «www.getmenu.gr» εφαρμόζεται κρυπτογράφηση με την χρήση Πιστοποιητικού Ασφαλείας (SSL Certificate) από επιβεβαιωμένη και πιστοποιημένη Αρχή (Cloudflare Inc SSL). H ένδειξη (https://) στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, αναδεικνύει την ύπαρξη του πιστοποιητικού ασφαλείας που χρησιμοποιούμε καθώς επίσης και την παροχή κρυπτογραφημένων συνδέσεων στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κατά την αποστολή των Δεδομένων σας μέσω των φορμών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή και κατά την διεκπεραίωση/ ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, τα Δεδομένα σας στέλνονται & προστατεύονται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στον server όπου φιλοξενείται η ιστοσελίδα μας, ελέγχεται από firewall το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας μας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση των online παραγγελιών. Όλες οι πληροφορίες και τα Δεδομένα που διαβιβάζονται από τον χρηστή/πελάτη στην εταιρεία μας είναι εμπιστευτικές.

Οι χρήστες ωστόσο πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι κανένα σύστημα δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλές, καθώς επίσης και ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

12. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Το «www.getmenu.gr» διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής και ενημέρωσης της Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων του.

Μπορεί να κάνουμε αλλαγές σε αυτή την Πολιτική κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιούμε για τις σημαντικότερες αλλαγές είτε με την δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα μας είτε με την αποστολή ενός μηνύματος στην διεύθυνση e-mail που μας έχετε διαθέσει.

13. Τρόπος επικοινωνίας

Ευχαριστούμε που διαβάσατε την Πολιτική απορρήτου μας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ή την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: [email protected] ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του «www.getmenu.gr».