Τρόποι Αποστολής

Όλες οι παραγγελίες ετοιμάζονται και παραδίδονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Αν σε μια παραγγελία εμπεριέχονται προϊόντα (πχ: φυλλάδια, έντυπα, αυτοκόλλητα, διαφημιστικά stands, κλπ) τότε αυτά θα αποστέλλονται στον πελάτη μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (Courier) χωρίς χρέωση.

Η παράδοση των προϊόντων που εμπεριέχονται σε ένα σύνολο υπηρεσιών που παρήγγειλε ο πελάτης, γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες το «www.getmenu.gr», προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεταφορικά έξοδα της παραγγελίας σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: +30.2221077396.